Можливості

Стандартною версією поставки програми на сьогодні є версія «Інфо-Бухгалтер Професійна 8». Час довів і це співпадає з нашим досвідом, що повне розуміння та опанування програми є навіть легшим з використанням повнофункціональної професійної версії.

Можливості програми «Інфо-Бухгалтер Професійна 8» дозволяють автоматизувати бухгалтерський облік будь-якої складності. Вичерпний перелік всіх можливостей для всіх видів господарської діяльності не передбачається навіть скласти. Проте зазначимо, що саме головне в програмі – простота, доступність для користувача і головне – результативність програми для ведення обліку і складання звітів – наявні з самого початку роботи.

 

Одним з головних інструментів для ведення обліку є журнал господарських операцій. В ньому у зручній для сприйняття формі відображається вся інформація щодо господарської діяльності підприємства. З даних журналу господарських операцій програма автоматично складає всі бухгалтерські звіти: починаючи від головної книги до податкових звітів. У користувача ж залишається після цього можливість скорегувати будь яких запис у документі.

Програма дозволяє гнучке налаштування журналу: визначати його зовнішній вигляд, редагувати, фільтрувати, копіювати дані. Він має компактну форму, що дозволяє передавати його електронною поштою або зберігати на флеш-носій. Можливим є завантажити у програму журнали різних підприємств, або за різні періоди для ведення обліку та звіту. В меню програми легко викликається необхідний пункт для роботи або деталізована опція. Доступним є ведення та правка господарських операцій. Легким є створення, корегування, видалення операції (із субрахунками) або журналів операцій.

Програма легко дозволяє підготовити всі необхідні документи. Їх форми (бланки) відповідають вимогам законодавства, а архів дозволяє мати збереженими всі підготовлені (за визначений час) документи.

Розділи «Купівля», «Продаж» та «Зарплата» добре знайомі будь-якому бухгалтеру, і все ж вас здивує простота та продуманість підменю кожного з пунктів.

Програма дбає про конфіденційність даних бухгалтерського обліку. Цій меті слугує:

 • електронний ключ з унікальним номером, запуск програми без наявності якого не відбувається
 • вхід у програму за іменем користувача та паролем у локальній версії
 • у мережевій версії вхід у програму допускається тільки за іменем користувача та паролем, а також додатково відбувається налаштування прав доступу до інформації для кожного з користувачів. (Наприклад, різні права для головного та для другого бухгалтера).

У програмі представлений автоматизований розрахунок та заповнення багатьох інших облікових та звітних документів, які потрібні у роботі підприємства. Серед них:

 • Облік валютних операцій – програма працює з грошовими одиницями різних країн, коректно обраховує їх, автоматично розраховує курсову різницю;
 • Документи для відділу кадрів – накази про прийняття на роботу та звільнення, про надання відпуски, особова картка працівника;
 • Автоматичне нарахування заробітної платні – розрахункові та платіжні листи та відомості, розрахунок податків, відпускних, лікарняних, індексації, автоматичний облік відпрацьованого часу;
 • Автоматичне заповнення документів та експорт у XML форматі до програм електронної звітності відповідно до вимог законодавства: податкова декларація на прибуток підприємства, декларація ПДВ з додатками, звітні документи до фондів соціального страхування, звітність по ЄСВ, 1 ДФ;
 • Офісні документи – рахунки, накладні, акти, довіреності – все, чим найчастіше користується підприємство у своїй повсякденній роботі;
 • Документи по Складу та Торгівлі – рахунки та накладні з УКТ ЗЕД, товарно-транспортна накладна, витратна та прибуткова накладні, акт прийняття-передачі товару, рахунок-фактура;
 • Програма коректно оперує кодами класифікаторів на послуги та на ТМЦ. Коди призначаються законодавчо і їх повний перелік представлений у відповідних нормативних актах. Програма надає можливість ввести коди та відповідні їм товарно-матеріальні цінності або послуги у довідник, а підставлення назв цінностей або послуг за їх кодом відбувається автоматично.

Зауважимо: при заповненні кожної форми або бланку в ній самій присутня клавіша «Інструкція», по натисканні на яку користувачеві виводиться детальний опис коректного заповнення даної форми з малюнками.

Користувачу доступне налаштування майже всіх виконуваних операцій. Присутні також засоби для фінансового та графічного аналізу стану підприємства: вони дозволяють оцінити його стан та спрогнозувати подальшу роботу. «Інфо-Бухгалтер Професійна 8» дозволяє широкою мірою адаптацію і функціональне пристосування програми під потреби користувача або під вимоги певної галузі, в якій працює підприємство.

Зазначимо, що спочатку комп’ютерний підхід до автоматизації бухгалтерського обліку буде новим, але для фахового бухгалтера кожна функція програми «Інфо-БухгалтерПрофесійна 8» буде добре знайомою і займе своє місце.

 

 • Sl 00
 • Sl 01
 • Sl 02
 • Sl 03
 • Sl 04
 • Sl 05
 • Sl 06
 • Sl 07
 • Sl 08
 • Sl 09
 • Sl 10
 • Sl 11
 • Sl 12
 • Sl 13
 • Sl 14
 • Sl 15
 • Sl 16
 • Sl 17
 • Sl 18
 • Програма має детальне керівництво до роботи. В ньому користувача поінформовано про порядок здійснення потрібних операцій.
 • В програмі Інфо-Бухгалтер закладено великі можливості по заповненню документів, обрахунку даних, підготовки звітів, діловодству та ін. На даному слайді представлено фрагмент журналу господарських операцій з проводками.

  Програма Інфо-Бухгалтер дозволяє виконання проводок по рахункам при заповненні первинних документів та при вводі господарських операцій. За бажанням можна вводити та корегувати проводки власноруч. Програма дозволяє здійснювати вибір та фільтрацію господарських операцій за різними ознаками у різних можливих сполученнях, як то: зміст операції, кореспондуючі рахунки, період здійснення операції. Наприклад, можна подивитись всі операції із вказаним Вами постачальником (клієнтом, дебітором, кредитором, підзвітною особою, тощо).
 • Програма має великий перелік бухгалтерських документів, які потрібні у роботі підприємства. Вони стануть у нагоді як у роботі бухгалтера, так і для відділу кадрів, роботи складу, менеджерів,
 • касиру. В якості прикладу на слайді показано автоматичне заповнення касової книги за завданий період. Касова книга заповнюється як у гривні так і у валюті.
 • У програмі Інфо-Бухгалтер автоматизовано заповнення документів для замовника на виконані роботи, послуги, товари. Реквізити покупців автоматично підставляються з довідника. На підставі виписаного рахунку може бути автоматично складений інший документ: накладна, податкова накладна, акт виконаних робіт. Всі виписані документи зберігаються в архіві і можуть бути продубльовані у будь-який час.
 • Програма також має зручну функцію друку документів, що може бути виконана у форматах Word, Excel, PDF, що стане у нагоді для перегляду на екрані, електронного документообороту або надсилання електронною поштою.
 • Виписані рахунки зберігаються у реєстрі рахунків, де вони наглядно впорядковані за датою виписки та легко доступні для повторного виклику.
 • Заповнення податкової накладної автоматизовано таким чином, що вона формується у форматі XML для програм електронної звітності – Єдине Вікно, Арт-Звіт, M.E.Doc, та записується до реєстру податкових накладних, та також відображається у Додатку 5 до Декларації ПДВ.
 • Автоматизовано заповнення великої кількості первинних документів, що значно полегшує щоденну роботу бухгалтера та покращує ставлення до роботи.
 • Розрахунок заробітної плати автоматизований для різних організаційно-правових форм підприємств: ФОП, мале підприємство, підприємство з персоналом до 1000 чоловік, однак слід також зазначити, що принципових обмежень по розрахунку заробітної плати і для більших підприємств немає. Програма коректно нараховує заробітну плату також в тому випадку, коли у штаті є працюючі інваліди.

  На зображенні наведено приклад відомості на отримання заробітної плати з можливістю впорядкування по співробітникам, відділам (цехам), підрозділам.
 • Усі податки детально відображаються у зведеній розрахунково-платіжній відомості, яка має багатий функціонал по деталізації даних по податкам з заробітної плати по кожній сумі по кожному працівнику.
 • Як для бухгалтера так і для топ-менеджерів та фінансових директорів стане у нагоді модуль фінансового аналізу по заробітній платі, що у наочній графічній формі у вигляді діаграми детально покаже витрати підприємства на заробітну плату.
 • Уся звітність по заробітній платі формується у форматі XML, що полегшує роботу бухгалтера у звітний період: програма автоматично формує звіт за формою 1ДФ,
 • а також на підставі нарахованої заробітної плати автоматично формується пакет документів ЄСВ.
 • Програма Інфо-Бухгалтер має багатий функціонал по обліку товарно-матеріальних цінностей. Наприклад, у автоматизованому обліку основних засобів програма легко нарахує амортизацію, автоматично виконає списання основних засобів.

  У програмі ведеться Довідник основних засобів, де у зручній формі відображені дані про ОЗ із можливістю їх впорядкування за датою введення чи виведення з експлуатації, найменуванням, нарахованим зносом.
 • На діаграмі можна подивитися розподіл груп основних засобів та інших нематеріальних активів у відсотковому відношенні.
 • На слайді представлена стовбчикова діаграма розподілу груп основних засобів та нематеріальних активів.
 • Програма автоматично формує звіти по всім реєстрам бухгалтерського обліку. Мозаїкою можна відкрити вікна з необхідними даними на екран для наочного представлення та зручності.

  Програма Інфо-Бухгалтер дозволяє автоматичне складання головної книги, оборотних відомостей, карток аналітичного обліку рахунків, шахматки, а також журналів-ордерів та відомостей до них по будь-якому рахунку за визначений період (від одного дня до року). Також доступним є паралельне ведення сумового та кількісно-сумового обліку (матеріалів, товарів та ін.) з формуванням оборотних відомостей і карток рахунків у сумовій або кількісно-сумовій формі.

  Ви можете самостійно корегувати план рахунків, змінювати і додавати нові звітні форми, первинні документи, а також ставки податків, різних відрахувань, тощо.
 • Головним принципом розробників програми Інфо-Бухгалтер є «Задоволення від роботи». Ми працюємо над тим, щоб програма легко та зручно виконувала всі функцію бухгалтерського обліку, передбачені законодавством.